Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyremøte

Universitetsstyremøte 26. august 2021

Hovedinnhold

Saksliste

92/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
93/21 Godkjenning av protokoll
94/21 Universitetsstyret 1.8.2021-31.7.2025 – konstituering
95/21 UiBs innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032
96/21 Ansettelse i stilling som direktør ved Universitetsmuseet (Unntatt offentlighet)