Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Ekstraordinært møte i universitetsstyret 17.mars 2021

Hovedinnhold

Saksliste

S 46/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 47/21 Gjennomgang av sak om praksisportal
Vedlegg:Rapport fra PwC
Vedlegg: Tidslinje over sakskomplekset