Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Ekstraordinært møte i universitetsstyret 17.mars 2021

Main content

Saksliste

S 46/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 47/21 Gjennomgang av sak om praksisportal
Vedlegg:Rapport fra PwC
Vedlegg: Tidslinje over sakskomplekset