Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 27. august 2020

Hovedinnhold

Saksliste

S 73/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 74/20 Godkjenning av protokoll fra møte 28.5.2020
S 75/20 Orientering om tildelinger av Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
S 76/20 Orientering om universitetets arbeid med gjenåpning og planer for høsten 2020 i tråd med smittevernbestemmelser for koronaviruspandemi (COVID -19)
S 77/20 Etatsstyring 2020. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen
S 78/20 Justeringer i universitetets utviklingsavtale
S 79/20 Universitetets forvaltning av eierinteresser
S 80/20 Gjennomstrømming i bachelorprogrammene
S 81/20 Internrevisjonsrapport «Digital eksamen, rutiner for avvikshåndtering» 
S 82/20 Tilbakeføring av På høyden 
S 83/20 Avtale om leveranse av reisebyråtjenester
S 84/20 Prosess for gjennomføring av rektorvalget i 2021
S 85/20 Senterleder for SFI Smart Ocean - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet    
S 86/20 Senterleder for Computational Biology Unit (CBU) - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Eventuelt