Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 27. august 2020

Main content

Saksliste

S 73/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 74/20 Godkjenning av protokoll fra møte 28.5.2020
S 75/20 Orientering om tildelinger av Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
S 76/20 Orientering om universitetets arbeid med gjenåpning og planer for høsten 2020 i tråd med smittevernbestemmelser for koronaviruspandemi (COVID -19)
S 77/20 Etatsstyring 2020. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen
S 78/20 Justeringer i universitetets utviklingsavtale
S 79/20 Universitetets forvaltning av eierinteresser
S 80/20 Gjennomstrømming i bachelorprogrammene
S 81/20 Internrevisjonsrapport «Digital eksamen, rutiner for avvikshåndtering» 
S 82/20 Tilbakeføring av På høyden 
S 83/20 Avtale om leveranse av reisebyråtjenester
S 84/20 Prosess for gjennomføring av rektorvalget i 2021
S 85/20 Senterleder for SFI Smart Ocean - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet    
S 86/20 Senterleder for Computational Biology Unit (CBU) - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Eventuelt