Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 26.9.2013

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN

Møte 26. september 2013

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.8.2013 (utsendt i brev av 6.9.2013).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

63 Fullmakts- og referatsaker
Saksforelegg datert 13.9.2013
Sak nr. 2009/11146

64 a) Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2013
Saksforelegg datert 13.9.2013
Sak nr. 2013/60

b) Økonomirapport etter andre tertial 2013
Saksforelegg datert 16.9.2013
Sak nr. 2013/60

65 Innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
Saksforelegg datert 13.9.2013
Sak nr. 2013/3971

66 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret ― permanente regler
Saksforelegg datert 10.9.2013
Sak nr. 2010/10116

67 Forslag til endring i reglene for Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Saksforelegg datert 19.8.2013
Sak nr. 2013/4163

68 Årsrapport for 2012/2013 ― På Høyden
Saksforelegg datert 9.9.2013
Sak nr. 2013/8572

69 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 16.9.2013
Sak nr. 2009/11171

70* Vurdering av akademisk uredelighet
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5, 3. ledd
Saksforelegg datert 16.9.2013
Sak nr. 2012/9813

Orienteringer

Eventuelt