Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 28.8.2014

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN       
Møte 28. august 2014       

 Sakliste   

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2014/1646
   
II Protokoll fra møte i universitetsstyret 19.6.2014.
Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2014/1656
   
68*  Om oppfølging av Innovest AS
Unntatt offentlighet jf. offl. §§ 23 og 18.
Saksforelegg datert 18.06.2014
Sak nr. 2011/1550
   
69  Innspill til Kunnskapsdepartementets strukturmelding
Saksforelegg datert 20.08.2014
Sak nr. 2014/5736
   
70 Innspill til strategiarbeidet
Saksforelegg datert 20.08.2014
Sak nr. 2014/1649   

71 Orienteringer
Orientering om utlysing av stilling som universitetsdirektør   

Eventuelt


21.8.2014/Silje Nerheim