Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 13.2.2014

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 13. februar 2014

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2014/1646

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 11.12.2013 (utsendt i brev av 18.12.2013).
Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

III* Protokoll fra møte i universitetsstyret 21.1.2014
Sak nr. 2014/1656

2 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 4.2.2014
Sak nr. 2014/1638

3* Sentraladministrasjonens fremtidige organisering
Saksforelegg av 4.2.2014
Sak nr. 2014/1673

4* Tilsetting av faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25 første ledd
Saksforelegg 5.2.2014
Sak nr. 2012/12930

5a* Avlagt årsregnskap for 2013
Saksforelegg av 30.1.2014
Sak nr. 2013/60

5b Økonomirapport for 2013
Saksforelegg av 4.2.2014
Sak nr. 2013/60

5c Om videreføring av fakultetenes overføringer fra 2013 til 2014
Saksforelegg av 4.2.2014
Sak nr. 2013/60

6 Tildelingsbrev for 2014 fra Kunnskapsdepartementet
Saksforelegg av 31.1.2014
Sak nr. 2012/11598

7a Rapport 2013
Saksforelegg av 5.2.2014
Sak nr. 2011/14477

7b Planer 2014
Saksforelegg av 5.2.2014
Sak nr. 2012/11598

8 Fokus på bærekraftige og karbonnøytrale investeringer i retningslinjene knyttet til L. Meltzers Høyskolefond og FOL-stiftelsenes kapitalforvaltning
Saksforelegg av 30.1.2014
Sak nr. 2014/1639

9 Reviderte statutter for Ludvig Holbergs minnepris
Saksforelegg av 23.1.2014
Sak nr. 2010/3363

10 Universitetets deltakelse i medieklyngen "Media City Bergen"
Saksforelegg av 4.2.2014
Sak nr 2012/6215

11 Honorering av studentrepresentantene i universitetsstyret
Saksforelegg 21.1.2014
Sak nr. 2012/14144

12 Utvidet sensurfrist på Det humanistiske fakultet
Saksforelegg 23.1.2014
Sak nr. 2013/3319

13 Internrevisjon ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg 30.1.2014
Sak nr. 2011/12877

14 Skisseprosjekt for EnTek-bygg
Saksforelegg 4.2.2014
Sak nr. 2013/10049

15* Virksomhetsoverdragelse
Unntatt offenlighet, jf. offl. § 5 tredje ledd
Saksforelegg av 31.01.2014
Sak nr. 2014/1677

16 Arbeidet med ny strategi – orientering om prosess
Saksforelegg av 4.2.2014
Sak nr. 2014/1649

17 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg av 3.2.2014
Sak nr. 2014/1562

Orienteringer

Eventuelt

 

 

5.2.2014, Silje Nerheim, Mona Viksøy