Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 10. mars 2022

Hovedinnhold

Saksliste

S 16/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 17/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 2.2.2022
S 18/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 19/22 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2021
S 20/22 Mobilisering til Horisont Europa
S 21/22 Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2022 – 2026
S 22/22 Ny strategi for Universitetet i Bergen
S 23/22 Budsjettprosessen for 2023
S 24/22 Midlertidige ansettelser ved UiB - Status og videre tiltak
S 25/22 Medarbeidersamtaler ved UiB
S 26/22 BOTT Økonomi og lønn. Status for prosjektet pr februar 2022
S 27/22 Tiltaksplan for anskaffelser 2022
S 28/22 Prosjektplan - Internrevisjon Informasjonssikkerhet og GDPR
S 29/22 Nye regler for Universitetsmuseet i Bergen
S 30/22 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemien (COVID-19)
S 31/22 Håndtering av krigen i Ukraina og sanksjoner mot Russland
Orienteringer
Eventuelt