Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 17. september 2020

Hovedinnhold

Saksliste

S 90/19 Godkjenning av saksliste
S 91/20 Tilsetting av universitetsdirektør - Unntatt offentlighet jf. offl. § 25, første ledd.