Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 23. februar 2017

Møtet starter kl 10:00 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1

Hovedinnhold

Protokoll

Saksliste
S 6/17
Godkjenning av innkalling og saksliste    
S 7/17 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 1.12.2016 og 27.1.2017    
S 8/17 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering av "Klima og energiomstilling"    
S 9/17 Universitetets satsing på Kina    
S 10/17 Opprettelse av Norwegian China Law Centre    
S 11/17 Årsrapport 2016    
S 12/17 Økonomirapport for 2016    
S 13/17 Tildelingsbrev for 2017 fra Kunnskapsdepartementet    
S 14/17 Utviklingsavtale 2018    
S 15/17 Åpningsbalanse mellom Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen    
S 16/17 Tiltaksplan for anskaffelser 2017    
S 17/17 Status for #ORG2022 - prosjekter og styringsmål    
S 18/17 Supplering av handlingsplan for forskerutdanningen    
S 19/17 Forslag til presisering i reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen    
S 20/17 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet    
S 21/17 Forenklet tilsettingsprosess for postdoktorstillinger- pilotprosjekt    
S 22/17 Justering av valgreglementet  - vekting ved dekanvalg    
S 23/17 Likestillingssituasjonen ved Universitetet i Bergen    
S 24/17 Kvalitet i utdanning ved UiB    
S 25/17 Årsmelding for 2016 - Den sentrale klagenemnd    
S 26/17 Årsmelding  - skikkethet - 2016    
S 27/17 Årsmelding for 2016 - Redelighetsutvalget    
S 28/17 Fullmakt-, referatsaker og diverse referater m.v.    
S 29/17 Helsecampus Årstadvollen - byggetrinn 1    
S 30/17 Forskningssamarbeid sørvest
Unntatt offfentlighet iht. offl. § 23, første ledd
Orienteringer    
Eventuelt