Hjem
Styre og ledelse

Saksliste og dokumenter til møte i universitetsstyret 2.6.2016

Saksdokumenter til møte i universitetsstyret 2.6.2016. Møtet starter kl 0930 og finner sted i Kollegierommet

Hovedinnhold

Saksliste

S 56/16
Godkjenning av innkalling og saksliste    
S 57/16    
Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.4.2016    
S 58/16    
Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2016    
S 59/16
Økonomirapport første tertial 2016    
S 60/16    
Budsjettprosessen for 2017    
S 61/16
Modell for styring og ledelse ved Universitetet i Bergen    
S 62/16 - Utsatt
#ORG2022 - Status for arbeidet med prosjektet  
S 63/16 - Utsatt
Utdanningsmelding 2015    
S 64/16
Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning    
S 65/16
Studieportefølje: Søknad om oppretting av studiet Master's Programme in Global Health
S 66/16 - Utsatt
Forskningsmelding 2015    
S 67/16 - Utsatt
Forskerutdanningsmelding 2015    
S 68/16 - Utsatt
Handlingsplan for forskerutdanningen    
S 69/16 - Utsatt
Eksternt finansiert forskning ved Universitetet i Bergen. Aktivitet første halvår 2016    
S 70/16
Etablering av et kunstnerisk fakultet    
S 71/16
Prioritering av større byggeprosjekt    
S 72/16
Helsecampus Årstadvollen - visjon, faglig rammer og plan for byggeprosjekt    
S 73/16 - Utsatt
Årsrapport for På Høyden 2015    
S 74/16
Orienteringssak: Valgresultat for gruppe B og D til universitetsstyret for perioden 1.8.2016-31.7.2017    
S 75/16
Fullmakts- og referatsaker    
S 76/16
Diverse referater m.v.    
S 77/16
Ansettelse professor i informatikk ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring
Unntatt offentlighet
S 78/16
Universitetsstyrets arbeidsform    
Orienteringer    
Eventuelt