Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 16. juni 2022

Hovedinnhold

Saksliste

S 50/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 51/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 5.5.2022
S 52/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 53/22 Økonomirapport per 1. tertial 2022
S 54/22 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2022
S 55/22 Riksrevisjonens beretning 2021
S 56/22 Gjennomgang av UiBs tematiske satsingsområder
S 57/22 Innovasjon – status og aktivitet
S 58/22 NOKUT-tilsyn av UiBs systematiske kvalitetsarbeid
S 59/22 Orientering om arbeidet med vidareutdanning ved UiB
S 60/22 Behandlingstid for sensur
S 61/22 Utvida sensurfrist for houvdoppgåva på medisinstudiet 
S 62/22 Endringer i forskrift om opptak til Universitetet i Bergen
S 63/22 Endring av reglement for Den sentrale klagenemnd - delegasjon av myndighet
S 64/22 Framlegg til resultatmål for 2023
S 65/22 Salg av bygg - Nygårdsgaten 1B og Fosswincelsgate 7
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt