Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 31. mai 2018

Hovedinnhold

Protokoll

Saksliste

S 45/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 46/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.4.2018
S 47/18 Økonomirapport per 1. tertial 2018
S 48/18 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2018
S 49/18 Budsjettprosessen for 2019
S 50/18 Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer. Anskaffelser av løsninger innenfor økonomi inkludert lønn/lønnsnær HR
S 51/18 Status. Masterplan for areal
S 52/18 Fakultetenes forskningsmeldinger 2017
S 53/18 Forskerutdanningsmelding 2017
S 54/18 Utdanningsmelding 2017
S 55/18 Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN 2016 – 2022»
S 56/18 Strategi for humaniora
S 57/18 Handlingsplan for innovasjon ved UiB – orientering om status
S 58/18 Forenkling av målstruktur i UH-sektoren
S 59/18 Årsrapport for På Høyden 2017
S 60/18 Status for utredning av muligheten for å etablere en nasjonal universitetsavis
S 61/18 Likestillingssituasjonen ved Universitetet i Bergen 2017
S 62/18 Årsrapport 2017 - Helse, miljø og sikkerhet
S 63/18 Årsrapport strålevern 2017
S 64/18 Valg til Universitetsstyret - gruppe B, midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, og gruppe D, studentene, for perioden 1.8.2018-31.7.2019
S 65/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
Orienteringsak -  SDG
Styrets halvtime