Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Universitetsstyremøte 31. mai 2018

Main content

Protokoll

Saksliste

S 45/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 46/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.4.2018
S 47/18 Økonomirapport per 1. tertial 2018
S 48/18 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2018
S 49/18 Budsjettprosessen for 2019
S 50/18 Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer. Anskaffelser av løsninger innenfor økonomi inkludert lønn/lønnsnær HR
S 51/18 Status. Masterplan for areal
S 52/18 Fakultetenes forskningsmeldinger 2017
S 53/18 Forskerutdanningsmelding 2017
S 54/18 Utdanningsmelding 2017
S 55/18 Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN 2016 – 2022»
S 56/18 Strategi for humaniora
S 57/18 Handlingsplan for innovasjon ved UiB – orientering om status
S 58/18 Forenkling av målstruktur i UH-sektoren
S 59/18 Årsrapport for På Høyden 2017
S 60/18 Status for utredning av muligheten for å etablere en nasjonal universitetsavis
S 61/18 Likestillingssituasjonen ved Universitetet i Bergen 2017
S 62/18 Årsrapport 2017 - Helse, miljø og sikkerhet
S 63/18 Årsrapport strålevern 2017
S 64/18 Valg til Universitetsstyret - gruppe B, midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, og gruppe D, studentene, for perioden 1.8.2018-31.7.2019
S 65/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
Orienteringsak -  SDG
Styrets halvtime