Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 17.12.2014

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN       
Møte 17. desember 2014       

Sakliste   

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2014/1646
   
122* Tilsetting av universitetsdirektør
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25 første ledd
Sak nr. 2014/368310.12.2014/silne