Hjem
Styre og ledelse

Saklister til møte i universitetsstyret 10.4.2014

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 10. april 2014

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2014/1646

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 13.02.2014 (utsendt i brev av 07.03.2014).
Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2014/1656

19 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 1.4.2014
Sak nr. 2014/1638

20 Økonomirapport etter februar 2014
Saksforelegg datert 28.3.2014
Sak nr. 2013/63

21* Om oppfølging av Innovest AS
Unntatt offentlighet jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd og offl. § 23
Saksforelegg datert 28.3.2014
Sak nr. 2011/1550

22* Fast stilling for faglig leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Unntatt offentlighet jf. offl. § 25 første ledd
Saksforelegg datert 31.3.2014
Sak nr. 2012/12930

23 Miljøfyrtårnsertifisering av Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 11.3.2014
Sak nr. 2014/3673

24 Studentarbeidsplasser for Psykologi i Christiesgate 12
Saksforelegg datert 18.3.2014
Sak nr. 2012/13154

25 Beredskapsplan for UiB-ansatte i utlandet
Saksforelegg datert 30.1.2014
Sak nr. 2011/11838

26 Orientering om status utlysning av stilling som universitetsdirektør
Saksforelegg datert 1.4.2014
Sak nr. 2014/3683

27 Årsmeldinger for 2013

a) Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg datert 28.3.2014
Sak nr. 2007/4921

b) Redelighetsutvalget
Saksforelegg datert 21.3.2014
Sak nr. 2007/8109

c) Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelsetjenster
Saksforelegg datert 24.2.2014
Sak nr. 2012/4460

d) Likestillingskomiteen
Saksforelegg datert 1.4.2014
Sak nr. 2013/3926

e) Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret
Saksforelegg datert 26.3.2014
Sak nr. 2010/10116

f) Holbergprisen
Saksforelegg datert 27.3.2014
Sak nr. 2006/2322

28 Oppfølging av Nokuts-evaluering av UiBs system for kvalitetssikring av utdanningen
Saksforelegg datert 31.1.2014
Sak nr. 2011/13679

29 Etablering av ordning med æresalumner ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 28.3.2014
Sak nr. 2013/12648

30 Oppnevning av nytt styre for Senter for klimadynamikk og Bjerknessenteret
Saksforelegg datert 1.4.2014
Sak nr. 2010/10116

31 Styre for Senter for Griegforskning
Saksforelegg datert 27.3.2014
Sak nr. 2010/8991

32 Statutter for L. Meltzers Høyskolefond – forslag til endring av § 5, § 6 og § 13
Saksforelegg datert 1.4.2014
Sak nr. 2014/3678

33 Organisasjonsutvikling i sentraladministrasjonen – rammer for prosjektet
Saksforelegg datert 31.3.2014
Sak nr. 2014/1673

34 Evaluering av satsingsområdene marin forskning og utviklingsrelatert forskning
Saksforelegg datert 27.3.2014
Sak nr. 2014/2507

35 Status for strategiarbeidet
Saksforelegg datert 23.3.2014
Sak nr. 2014/1649

36 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 1.4.2014
Sak nr. 2014/1562

Orienteringer

Eventuelt

 

2.4.2013/Silje Nerheim