Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 23. desember 2020

Det blir ekstraordinært møte i Universitetsstyret 23.12 kl. 11.00

Hovedinnhold

Saksliste

S 142/20 Godkjenning av innkalling
S 143/20 Orientering om prosess rundt etablering av arbeidslivsportal