Hjem
Styre og ledelse

Saksliste, saksdokumenter og protokoll til møte i universitetsstyret 27.8.2015

Hovedinnhold

Saksliste

S 72/15
Godkjenning av innkalling og saksliste

S 73/15
Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret den 28.5. og 11.8.2015

S 74/15
Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016 - 2022: oppsummering etter høringsrunde

S 75/15
Økonomirapport per juli 2015 - Ettersendes

S 76/15
Orientering om varsel om vedtak og varsel om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet

S 77/15
Tilsetting av professor ved Klinisk institutt 2, KG Jebsens Senter for Diabetesforskning uten forutgående kunngjøring
Unntatt offentlighet

S 78/15
Tilsetting av professor i informatikk uten forutgående kunngjøring
Unntatt offentlighet

Orienteringer

Eventuelt