Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Saksliste, saksdokumenter og protokoll til møte i universitetsstyret 27.8.2015

Main content

Saksliste

S 72/15
Godkjenning av innkalling og saksliste

S 73/15
Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret den 28.5. og 11.8.2015

S 74/15
Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016 - 2022: oppsummering etter høringsrunde

S 75/15
Økonomirapport per juli 2015 - Ettersendes

S 76/15
Orientering om varsel om vedtak og varsel om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet

S 77/15
Tilsetting av professor ved Klinisk institutt 2, KG Jebsens Senter for Diabetesforskning uten forutgående kunngjøring
Unntatt offentlighet

S 78/15
Tilsetting av professor i informatikk uten forutgående kunngjøring
Unntatt offentlighet

Orienteringer

Eventuelt