Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 18.4.2013

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 18. april 2013

Sakliste

I Godkjenning datert sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 14.2.2013. (Utsendt i brev 27.2.2013, korrigert versjon vedlagt)
Sak nr. 2009/12996

18 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt datert 8.4.2013
Sak nr. 2009/11146

19 Økonomirapport etter februar 2013
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2013/60

20 Forskningsmelding 2012
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr.2012/13484

21 Forskerutdanningsmelding for 2012
Saksforelegg datert 9.4.2013
Sak nr. 2012/13484

22 Utdanningsmelding 2012
Saksforelegg datert 9.4.2013
Sak nr. 2012/13484

23 Om organisering datert og plan for universitetets etter- og videreutdanning
Saksforelegg datert 9.4.2013
Sak nr. 2010/8631

24 Om administrative og vitenskapelige årsverk – omfang, utvikling og innretning
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2012/11590

25 Personellsituasjon, rekruttering og tiltak for å redusere midlertidighet
Saksforelegg datert 10.4.2013
Sak nr. 2009/11511

26 Universitetets interne revisjon – rapportering 2012 og veien videre
Saksforelegg datert 10.4.2013
Sak nr.2011/12877

27 Årsmeldinger for 2012

a) Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg datert 5.4.2013
Sak nr. 2007/4921

b) Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 13.3.2013
Sak nr. 2007/8109

c) Arbeidsmiljøutvalget og Bedriftshelsetjenester
Saksforelegg datert 6.3.2013
Sak nr. 2012/4460

d) Likestillingskomiteen
Saksforelegg datert 20.3.2013
Sak nr. 2013/3926

e) Status for miljøarbeidet ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg datert 5.4.2013
Sak nr. 2008/13799

f) Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret
Saksforelegg datert 3.4.2013
Sak nr. 2010/10116

g) Holbergprisen
Saksforelegg datert 3.4.2013
Sak nr. 2006/2322

28 Orienteringssak: Div. referater m.v.
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2009/11171

29* Styrets egenevaluering
Unntatt offentlighet, iht offl. § 14, første ledd
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2011/13466

30* Tilsettinger:
Unntatt offentlighet iht. off.l. § 25, første ledd

a) Tilsetting som professor i visuell kultur ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring
Saksforelegg datert 1.3.2013
Sak nr. 2013/2108

b) Tilsetting som professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier uten kunngjøring
Saksforelegg datert 3.4.2013
Sak nr. 2012/8967

c) Leder for SFF Birkeland Centre for Space Science (BCSS)
Saksforelegg datert 2.4.2013
Sak nr. 2013/3086

d) Leder for SFF Centre for Cancer Biomarkers
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2013/3801

e) Leder for SFF Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2013/3767

31 Universitetsmuseet i Bergen – dispensasjon for valg
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2013/3541

32 Sensurfrist ved Det juridiske fakultet
Saksforelegg datert 8.4.2013
Sak nr. 2007/4921

Orienteringer

Eventuelt

10.4.2013/mov-hhb