Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 6. mai 2021

Hovedinnhold

Saksliste

S 48/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 49/21 Godkjenning av protokoll fra møter 11.3. og 17.3.2021
S 50/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater
S 51/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 52/21 Økonomirapport per 1. kvartal 2021
S 53/21 Budsjettprosessen for 2022
S 54/21 Orientering om anskaffelsen BOTT saksbehandling og arkiv og prosess for valg av leverandør
S 55/21 Tiltaksplan for anskaffelser 2021
S 56/21 Rapport om forsinket sensur for høsten 2020
S 57/21 Behandlingstid for sensurklager
S 58/21 Sammen for å skape - styrket samarbeid mellom UiB og NORCE
S 59/21 EU - status for arbeidet på UiB
S 60/21 Samarbeidsavtale med Ocean University of China (OUC). Felles forskningssenter
S 61/21 Orientering om arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkinga ARK
S 62/21 Årsrapport 2020 Helse, miljø og sikkerhet
S 63/21 Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret for perioden 1.8.2021- 31.7.2025
S 64/21 Oppnevning av leder for styret for Sarssenteret
Orienteringer 
Styrets halvtime
Eventuelt