Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 6. mai 2021

Main content

Saksliste

S 48/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 49/21 Godkjenning av protokoll fra møter 11.3. og 17.3.2021
S 50/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater
S 51/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 52/21 Økonomirapport per 1. kvartal 2021
S 53/21 Budsjettprosessen for 2022
S 54/21 Orientering om anskaffelsen BOTT saksbehandling og arkiv og prosess for valg av leverandør
S 55/21 Tiltaksplan for anskaffelser 2021
S 56/21 Rapport om forsinket sensur for høsten 2020
S 57/21 Behandlingstid for sensurklager
S 58/21 Sammen for å skape - styrket samarbeid mellom UiB og NORCE
S 59/21 EU - status for arbeidet på UiB
S 60/21 Samarbeidsavtale med Ocean University of China (OUC). Felles forskningssenter
S 61/21 Orientering om arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkinga ARK
S 62/21 Årsrapport 2020 Helse, miljø og sikkerhet
S 63/21 Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret for perioden 1.8.2021- 31.7.2025
S 64/21 Oppnevning av leder for styret for Sarssenteret
Orienteringer 
Styrets halvtime
Eventuelt