Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 11.12.2013

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 11. desember 2013

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 24.10.2013 (utsendt i e-post 31.10.2013).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

79 Fullmakts- og referatsaker
Saksforelegg datert 3.12.2013
Sak nr. 2009/11146

80 Økonomirapport etter oktober 2013
Saksforelegg datert 26.11.2013
Sak nr. 2013/60

81 Budsjett for Universitetet i Bergen 2014
Saksforelegg datert 3.12.2013
Sak nr. 2013/59

82 Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer
Saksforelegg datert 25.11.2013
Sak nr. 2013/13360

83 Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot 2020
Saksforelegg datert 2.12.2013
Sak nr. 2008/7391

84 Likestillingssituasjonen ved UiB 2013
Saksforelegg datert 25.11.2013
Sak nr. 2013/13365

85 Handlingsplan for å redusere andelen midlertidig tilsatte
Saksforelegg datert 2.12.2013
Sak nr. 2013/2724

86 Søknad om utvidet sensurfrist ved mastergradsstudiet i rettsvitenskap
Saksforelegg datert 26.11.2013
Sak nr. 2009/8038

87 Valg av representanter fra gruppe B og D til universitetsstyret i 2014
Saksforelegg datert 20.11.2013
Sak nr. 2013/2640

88 Søknad om dispensasjon fra regler for fakultetsorganene
Saksforelegg datert 25.11.2013
Sak nr. 2013/8892

89 Orienteringer:

a) Orienteringssak: Om overføring av Sarssenteret fra Uni Research til UiB

b) Orienteringssak: Om arbeidet med universitetets etter- og videreutdanning

c) Orienteringssak: Om innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

90 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 28.11.2013
Sak nr. 2009/11171

Eventuelt