Hjem
Styre og ledelse

Saksliste, saksforelegg og protokoll til møte i universitetsstyret 26.11.2015

Hovedinnhold

Saksliste

S 113/15
Godkjenning av innkalling og saksliste
   
S 114/15
Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.29.10.2015
   
S 115/15
Strategi 2016 - 2022, planer for oppfølging
   
S 116/15
Økonomirapport per oktober 2015
   
S 117/15
Omdanning av fond og legater - Uttalelse
   
S 118/15
Ekstern finansiert forskning ved UiB. Aktivitet siste halvår 2015. Orientering.
   
S 119/15
En effektiv administrasjon
   
S 120/15
Revisjon av lokal lønnspolitikk for Universitetet i Bergen
   
S 121/15
Endringer i grads- og studieforskriften 2015
   
S 122/15
Studieportefølje 2016
   
S 123/15
Opptaksrammer 2016
   
S 124/15
Studiepoengproduksjon, gjennomføring og frafall
   
S 125/15
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2015-2019
   
S 126/15
Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2014-2015
   
S 127/15
Oppretting av nestleiarposisjon i Læringsmiljøutvalet og endring av reglane for LMU
   
S 128/15
Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen
   
S 129/15
Revisjon av valgreglementet ved Universitetet i Bergen
   
S 130/15
Valg av representanter fra gruppe B og D til universitetsstyret i 2016
   
S 131/15
Styringssystem for informasjonssikkerhet

   
S 132/15
Samarbeid med Høyskolen i Bergen om forskning og utdanning innen helse, teknologi og lærerutdanning

   
S 133/15
Etablering av Forskningssenter for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet
   
S 134/15
Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved UiB
   
S 135/15
Oppnevning av nytt styre i På Høyden

S 136/15
Fullmakts- og referatsaker
   
S 137/15
Diverse referater m.v.   

S 138/15
Universitetets eierstyring - mandat for videre utredning   

S 139/15
Tilsetting av senterleder (1404 professor) ved Senter for klimadynamikk uten forutgående kunngjøring (kalling)   

Orienteringer
   
Eventuelt