Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Saksliste, saksforelegg og protokoll til møte i universitetsstyret 26.11.2015

Main content

Saksliste

S 113/15
Godkjenning av innkalling og saksliste
   
S 114/15
Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.29.10.2015
   
S 115/15
Strategi 2016 - 2022, planer for oppfølging
   
S 116/15
Økonomirapport per oktober 2015
   
S 117/15
Omdanning av fond og legater - Uttalelse
   
S 118/15
Ekstern finansiert forskning ved UiB. Aktivitet siste halvår 2015. Orientering.
   
S 119/15
En effektiv administrasjon
   
S 120/15
Revisjon av lokal lønnspolitikk for Universitetet i Bergen
   
S 121/15
Endringer i grads- og studieforskriften 2015
   
S 122/15
Studieportefølje 2016
   
S 123/15
Opptaksrammer 2016
   
S 124/15
Studiepoengproduksjon, gjennomføring og frafall
   
S 125/15
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2015-2019
   
S 126/15
Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2014-2015
   
S 127/15
Oppretting av nestleiarposisjon i Læringsmiljøutvalet og endring av reglane for LMU
   
S 128/15
Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen
   
S 129/15
Revisjon av valgreglementet ved Universitetet i Bergen
   
S 130/15
Valg av representanter fra gruppe B og D til universitetsstyret i 2016
   
S 131/15
Styringssystem for informasjonssikkerhet

   
S 132/15
Samarbeid med Høyskolen i Bergen om forskning og utdanning innen helse, teknologi og lærerutdanning

   
S 133/15
Etablering av Forskningssenter for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet
   
S 134/15
Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved UiB
   
S 135/15
Oppnevning av nytt styre i På Høyden

S 136/15
Fullmakts- og referatsaker
   
S 137/15
Diverse referater m.v.   

S 138/15
Universitetets eierstyring - mandat for videre utredning   

S 139/15
Tilsetting av senterleder (1404 professor) ved Senter for klimadynamikk uten forutgående kunngjøring (kalling)   

Orienteringer
   
Eventuelt