Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 29.8.2013

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 29. august 2013

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 20.6.2013 (utsendt i brev av 25.6.2013).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

54 Universitetsstyret 1.8.2013- 31.7.2017 - konstituering
Saksforelegg datert 20.8.2013
Sak nr. 2012/14144

55 Oppnevninger til utvalg og råd i perioden 2013-2017
Saksforelegg datert 21.8.2013
Sak nr. 2013/9172

56 Etatsstyringsmøtet 2013 – departementets tilbakemelding
Saksforelegg datert 7.8.2013
Sak nr. 2011/14477

57 Endring i reglene for og oppnevning av Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg datert 13.8.2013
Sak nr. 2013/9171

58 Om studiestart og studentmottaket 2013
Saksforelegg datert 19.8.2013
Sak nr. 2012/13680

59 Utvidet sensurfrist ved mastergradsstudiet i rettsvitenskap
Saksforelegg datert 14.8.2013
Sak nr. 2009/8038

60 Universitetsbibliotekets styringsorganer
Saksforelegg datert 19.8.2013
Sak nr. 2013/9168

61 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 21.8.2013
Sak nr. 2009/11171

Orienteringer

Eventuelt

 

20.8.2013/mov