Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 24.10.2013

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 24. oktober 2013

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 26.9.2013 (utsendt i brev av 7.10.2013).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

72 Fullmakts- og referatsaker
Saksforelegg datert 14.10.2013
Sak nr. 2009/11146

73 Budsjettforslag for 2015
Saksforelegg datert 11.10.2013
Sak nr. 2013/11603

74 Om statsbudsjettet 2014 og konsekvenser for universitetets interne fordeling
Saksforelegg datert 11.10.2013
Sak nr. 2012/11598

75 a) Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2013-2015
Saksforelegg datert 14.10.2013
Sak nr. 2013/5029

75b) Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2012/2013
Saksframlegg datert 15.10.2013
Sak nr. 2013/11622

76 Høyringssak – Framlegg til endringar i universitets- og høgskulelova
Saksframlegg datert 10.10.2013
Sak nr. 2013/7970

77 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 11.10.2013
Sak nr. 2009/11171

Orienteringer

Eventuelt

 

 

17.10.2013/mov