Hjem
Styre og ledelse

Saksliste, saksdokumenter og protokoll til møte i universitetsstyret 24.9.2015

Hovedinnhold

Saksliste til møte i universitetsstyret 24.9.2015

S 81/15 
Godkjenning av innkalling og saksliste
   
S 82/15
Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.08.2015
   
S 83/15
Regnskap 2. tertial 2015
   
S 84/15
Økonomirapport etter andre tertial 2015
  
S 85/15
Revisjonsberetning til avlagt årsregnskap 2014
   
S 86/15
Salg av eiendom - Salgsfullmakt
   
S 87/15
Referat fra etatsstyringsmøte 2015

S 88/15
Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap
   
S 89/15
Status og plan for gjennomføring av organisasjonsutviklingsprosjektet
   
S 90/15
Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin
   
S 91/15
Årsrapport 2014 fra Likestillingskomiteen
   
S 92/15
Studiestart og fadderuken 2015
   
S 93/15
Internrevisjon, rapporter om sidegjøremål og forskningsbevillinger
  
S 94/15
Universitetsdirektørens resultatoppnåelse
   
S 95/15
Fullmakts- og referatsaker 
  
S 96/15
Diverse referater m.v.
   
S 97/15
Orienteringer
- Strukturmøte Vestlandet
   
Eventuelt