Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Saksliste, saksdokumenter og protokoll til møte i universitetsstyret 24.9.2015

Main content

Saksliste til møte i universitetsstyret 24.9.2015

S 81/15 
Godkjenning av innkalling og saksliste
   
S 82/15
Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.08.2015
   
S 83/15
Regnskap 2. tertial 2015
   
S 84/15
Økonomirapport etter andre tertial 2015
  
S 85/15
Revisjonsberetning til avlagt årsregnskap 2014
   
S 86/15
Salg av eiendom - Salgsfullmakt
   
S 87/15
Referat fra etatsstyringsmøte 2015

S 88/15
Universitetets forvaltning av sine eierinteresser i aksjeselskap
   
S 89/15
Status og plan for gjennomføring av organisasjonsutviklingsprosjektet
   
S 90/15
Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin
   
S 91/15
Årsrapport 2014 fra Likestillingskomiteen
   
S 92/15
Studiestart og fadderuken 2015
   
S 93/15
Internrevisjon, rapporter om sidegjøremål og forskningsbevillinger
  
S 94/15
Universitetsdirektørens resultatoppnåelse
   
S 95/15
Fullmakts- og referatsaker 
  
S 96/15
Diverse referater m.v.
   
S 97/15
Orienteringer
- Strukturmøte Vestlandet
   
Eventuelt