Hjem
Styre og ledelse

Sakliste, saksdokumenter og protokoll til møte i universitetsstyret 28. og 29.10.2015

Hovedinnhold

Saksliste

S 99/15
Godkjenning av innkalling og saksliste

S 100/15
Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 24.9.2015

S 101/15
Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022

S 102/15
Budsjett for Universitetet i Bergen 2016

S 103/15
Økonomirapport per september 2015

S 104/15
Forslag til statsbudsjett 2017

S 105/15
Søknad om utvidet sensurfrist for emner på årsstudiet i psykologi H-15 og V-16

S 106/15
Internrevisjon, revisjonsplan for 2015/2016

S 107/15
KHiB - UiB strukturutredning 2015 - anbefaling om videre utredning av et kunstnerisk fakultet ved UiB

S 108/15
Fullmakts- og referatsaker

S 109/15
Diverse referater m.v.

S 110/15
Universitetets eierstyring - forholdet til Uni Research
Unntatt offentlighet

S 111/15
Om oppfølging av Innovest
Unntatt offentlighet

Orienteringer

Eventuelt