Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sakliste, saksdokumenter og protokoll til møte i universitetsstyret 28. og 29.10.2015

Main content

Saksliste

S 99/15
Godkjenning av innkalling og saksliste

S 100/15
Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 24.9.2015

S 101/15
Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022

S 102/15
Budsjett for Universitetet i Bergen 2016

S 103/15
Økonomirapport per september 2015

S 104/15
Forslag til statsbudsjett 2017

S 105/15
Søknad om utvidet sensurfrist for emner på årsstudiet i psykologi H-15 og V-16

S 106/15
Internrevisjon, revisjonsplan for 2015/2016

S 107/15
KHiB - UiB strukturutredning 2015 - anbefaling om videre utredning av et kunstnerisk fakultet ved UiB

S 108/15
Fullmakts- og referatsaker

S 109/15
Diverse referater m.v.

S 110/15
Universitetets eierstyring - forholdet til Uni Research
Unntatt offentlighet

S 111/15
Om oppfølging av Innovest
Unntatt offentlighet

Orienteringer

Eventuelt