Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Ektraordinært møte i universitetsstyret 23. mars 2020

Hovedinnhold

Saksliste

S 29/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 30/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID-19)
S 31/20 Midlertidig forskrift om tillegg til grads- og studieforskriften - Tiltak knyttet til koronaviruset
S 32/20 Muntlig orientering om prosessen med utlysning av stilling som universitetsdirektør