Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Ektraordinært møte i universitetsstyret 23. mars 2020

Main content

Saksliste

S 29/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 30/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID-19)
S 31/20 Midlertidig forskrift om tillegg til grads- og studieforskriften - Tiltak knyttet til koronaviruset
S 32/20 Muntlig orientering om prosessen med utlysning av stilling som universitetsdirektør