Hjem
Styre og ledelse

Saksliste og dokumenter til møte i universitetsstyret 20.10.2016

Møtet starter kl 10:00 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1.

Hovedinnhold

Saksliste

S 135/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 136/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.9.2016
S 137/16 Studentombudet ved Universitetet i Bergen - Rapport for perioden 1.1.2016-30.6.2016
S 138/16 Endringer i universitetets grads- og studieforskrift
S 139/16 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2015-2016
S 140/16 Retningslinje for skikkethetsvurdering ved UiB
S 141/16 Økonomirapport per september 2016 - Ettersendes
S 142/16 Budsjett for Universitetet i Bergen 2017
S 143/16 Forslag til Statsbudsjett 2018 - innspill fra Universitetet i Bergen
S 144/16 Forslag til digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen
S 145/16 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer
S 146/16 Sammensetning av interimsstyre og valg ved det nye fakultetet
S 147/16 Internrevisjon, revisjonsplan 2016/2017
Orienteringer
Eventuelt