Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Saksliste og dokumenter til møte i universitetsstyret 20.10.2016

Møtet starter kl 10:00 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1.

Main content

Saksliste

S 135/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 136/16 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.9.2016
S 137/16 Studentombudet ved Universitetet i Bergen - Rapport for perioden 1.1.2016-30.6.2016
S 138/16 Endringer i universitetets grads- og studieforskrift
S 139/16 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2015-2016
S 140/16 Retningslinje for skikkethetsvurdering ved UiB
S 141/16 Økonomirapport per september 2016 - Ettersendes
S 142/16 Budsjett for Universitetet i Bergen 2017
S 143/16 Forslag til Statsbudsjett 2018 - innspill fra Universitetet i Bergen
S 144/16 Forslag til digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen
S 145/16 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer
S 146/16 Sammensetning av interimsstyre og valg ved det nye fakultetet
S 147/16 Internrevisjon, revisjonsplan 2016/2017
Orienteringer
Eventuelt