Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetstyret 19.6.2014

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN       
Møte 19. juni 2014       

Sakliste   

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2014/1646
   
66 Oppretting av toårig masterprogram i rettsvitenskap
Saksforelegg av 12.6.2014
Sak nr. 2013/13360

Dokumenter