Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 5. mai 2022

Hovedinnhold

Saksliste

S 33/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 34/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 10.3.2022
S 35/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.    
S 36/22 Håndtering av krigen i Ukraina
S 37/22 Økonomirapport 1.kvartal 2022
S 38/22 Foreløpige rammer for budsjett 2023
S 39/22 Finansiering av universiteter og høyskoler. Høringsuttalelse
S 40/22 Studieportefølje 2022 - Oppretting av ny erfaringsbasert mastergrad: Master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse
S 41/22 Studentombudets årsrapport for 2021
S 42/22 Personvernombudets årsrapport for 2021
S 43/22 Årsrapport 2021 – Arbeidsmiljøutvalget og Årsrapport 2021 - Helse, miljø og sikkerhet
S 44/22 Nytt navn på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
S 45/22 Valg 2021 - Valg av medlemmer til universitetsstyret
S 46/22 Oppnevninger 
S 47/22 Møteplan for universitetsstyret 2023
S 48/22 Nygårdshøyden Sør (Allégaten 64) – tomteerverv (kjøp/makebytte) - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt