Hjem

Kulturvitenskap

Å studere kulturvitenskap

Program ein kan ta i kulturvitskap:

Fagkoordinator
Kyrre Kverndokk

Studierettleiar
e-post: studierettleiar@ahkr.uib.no

Kulturvitskap

Det blir sagt at utan kulturen stoppar Noreg, men kva er det særeigne ved kultur? Korleis er kulturen til stades i alt vi gjer - i for eksempel seksualiteten vår og haldninga vår til kropp, i maten vi et eller i bruken vår av sosiale medium? Kvifor kan kvardagskulturen seiast å vere fundamentet for heile samfunnslivet? Slike spørsmål står sentralt i faget kulturvitskap.

Kulturvitskap er studiet av kvardagskultur og korleis menneske skaper meining i tilværa. Studiet vil gi deg grunnleggande kunnskap om mennesket som kulturskapande og kulturberande vesen. Faget arbeider både med kulturhistorie og kulturanalyse av samtidsfenomen. Kulturvitskap arbeider blant anna med kulturelle perspektivet på migrasjon og etniske konfliktar, kjønn og seksualitet, helse og hygiene, magi og møte med det overnaturlege. Andre sentrale tema er materialitet, kulturarv og tradisjonar som segner og eventyr.

Nyhet

Millionstøtte til humanistisk klimaforskning

– Dette er stas! Professor Kyrre Kverndokk skal lede et nytt forskningsprosjekt om tidsforståelse av klimakrisen.

Møt en ansatt

Humanist på sin hals

Kyrre Kverndokk er over gjennomsnittet opptatt av hvordan mennesker tolker verden rundt seg.

SKEIVT ARKIV

Klart for dypdykk i seksualitetshistorien

Skeivt arkiv har den største samlingen av (skeiv) seksualitetshistorie i hele Norden. Nå ligger alt til rette for folk som vil utforske materialet.

møt en professor

Tove Ingebjørg Fjell: Hverdagslivets kultur

Forsker på ulike sider av folks hverdagsliv og særlig på tema som er tabu i det norske samfunnet.

Etno-folkloristisk arkiv

Etno-folkloristisk arkiv (EFA) er eit kulturhistorisk forskingsarkiv/tradisjonsarkiv.