Hjem
Click

Religionsvitenskap

Religionshistorie(n) på 5 minutter

Program ein kan ta i religionsvitskap:

Fagkoordinator:
István Keul, professor
Studierettleiar:
e-post: studierettleiar@ahkr.uib.no


Religionsvitskap 

Religion handlar om det meste mellom himmel og jord. På same måte er religionsvitskapen på alle måtar eit allsidig og omfattande fag. Religion er vevd inn i kunst og politikk, familieliv og krigføring, økonomi og lovgjeving, etikk og underholdning, arbeid og vitskap. Det er eit samanliknande, krysskulturelt fag og eit historisk fag som utforskar lange linjer i religionane. Studieobjektet er institusjonelle religionar og religiøse førestillingar i alle deler av verda til alle tider. Religionsvitskap bygger på og brukar eit mangfald av ulike vitskapelige teoriar og metodar innan både humanistiske og samfunnsvitskaplige fag, mellom anna frå filologi, historie, sosiologi, antropologi, jus og psykologi.

Utdanning

Ny lektorutdanning

2017 er full av muligheter. Fra høsten tilbyr UiB ny lektorutdanning i historie og religionsvitenskap.
Nyhet

UiB-professor redaktør på prestisjebok

Michael Stausberg står bak ny ambisiøs håndbok om religionsvitenskap.

Møt en ansatt

– Jeg er en lagforsker

Marie von der Lippe er utrolig glad i å samarbeide. Ikke bare med kollegaer, men også med ungdommene hun forsker på.

Nyhet

Forskingsbaserte orakelsvar om religion

Religionsvitarar har lansert ein nettstad der dei svarar på alle typar spørsmål om religion.

religionsOraklene

ReligionsOraklene er ei gruppe religionsforskarar som svarar på spørsmål om religion og religiøsitet — spørsmål som du kanskje ikkje eingang visste at du lurte på, før no.
 

Alumni

Ferdig med ein grad i religionsvitskap? Registrer deg på UiB sin alumnusportal og hald kontakten med fagmiljøet.