Hjem

Teatervitenskap

Kontakt

Studieveileder: studieveileder@lle.uib.no
Fagkoordinator: Keld.Hyldig@lle.uib.no

 

Teatervitenskap er studiet av samtidens og historiens teaterformer.

 

Teatervitenskap er et forholdsvis ungt akademisk fag. Men det som er teatervitenskapens fagfelt, teater i all sitt mangfold, har lange og sterke tradisjoner. Og fra langt tilbake i den europeiske historien har humanister og akademikere beskjeftiget seg både teoretisk og praktisk med teater. Teaterhistorie er et grunnleggende fagområde i teatervitenskapen. I tillegg arbeider en innen teatervitenskap med estetiske teorier og ulike analysemåter i forhold til skuespillerkunst, scenografi, dramaturgi og regikunst

Teatervitenskap innebærer engasjement i samtidens teater, lokalt og internasjonalt. Som teaterforsker og som student i teatervitenskap er det naturlig og nødvendig å være fortrolig med mange ulike teateruttrykk og teaterformer. Teaterbesøk, studieturer, møter med teaterutøvere og praktisk deltakelse i teaterproduksjon inngår derfor i et teatervitenskapelig studium.

Forskningen ved teatervitenskap tar utgangspunkt i historiografiske perspektiver og teaterestetisk teoridannelse i forhold til både historiske og samtidige teaterformer.

Særlige forskningsfelter er norsk teaterhistorie, Ibsen-resepsjonen i norsk teater, moderne og postmoderne teater og performancekunst, samt skuespillerkunst, regikunst, forestillingsanalyse og teaterkritikk.

Møt oss

Åpen dag 2016

9. mars åpner vi dørene for deg som er interessert i å ta utdanning på universitetet. Møt fagfolk, se campus og få en følelse av hvordan det er å være UiB-student.

Vil du studere i utlandet?

Alle studieprogram ved Det humanistiske fakultet har tilbud om tilrettelagde delstudier i utlandet. Finn ut mer om utveksling her, eller ta kontakt med din studieveileder på studieveileder@lle.uib.no.

 

Teaterarkivet

Eit arkiv ved instituttet med mange skjulte skattar i form av teaterprogram, plakatar, korrespondanse, notar, manuskript, bilete, scenografi- og kostymeskisser og mykje meir. Arkivet rommar mellom anna store samlingar frå Ibsen, Bjørnson og Nordahl Grieg.