Hjem
Click

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Pål Antonsens bilde

Pål Antonsen

Postdoktor

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 24 81

Pal.Antonsen@uib.no

Sorin Bangus bilde

Sorin Bangu

Professor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 29 48
 • +47 981 99 964

Sorin.Bangu@uib.no

Timothy John Baynes bilde

Timothy John Bayne

PROFESSOR II, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Timothy.Bayne@uib.no

Anat Biletzkis bilde

Anat Biletzki

Professor II, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Anat.Biletzki@uib.no

Randi Benedikte Brodersens bilde

Randi Benedikte Brodersen

Universitetslektor, Akademisk skriving og vejledning

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 30 12

Randi.Brodersen@uib.no

Amund Ove Børdahls bilde

Amund Ove Børdahl

Universitetslektor, filosofi, retorikk

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 93 39

Amund.Bordahl@uib.no

Kevin M. Cahills bilde

Kevin M. Cahill

Professor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 30 09

Kevin.Cahill@uib.no

Paola de Cuzzanis bilde

Paola de Cuzzani

Professor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 32 06

Paola.de.Cuzzani@uib.no

Elin Anita Eldes bilde

Elin Anita Elde

Universitetslektor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 93 04

Elin.Elde@uib.no

Christian Eric Erbachers bilde

Christian Eric Erbacher

Forsker, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 25 68

Christian.Erbacher@uib.no

Rune J. Falchs bilde

Rune J. Falch

Universitetslektor, faglig koordinator for examen philosophicum

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 30 20
 • +47 922 25 616

Rune.Falch@uib.no

Hans Christian Farsethåss bilde

Hans Christian Farsethås

Universitetslektor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 93 32

Hans.Farsethas@uib.no

Hallvard Fossheims bilde

Hallvard Fossheim

Professor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 32 08

Hallvard.Fossheim@uib.no

Espen Gamlunds bilde

Espen Gamlund

Førsteamanuensis, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 32 02
 • +47 924 45 441

Espen.Gamlund@uib.no

Anne Granbergs bilde

Anne Granberg

Førsteamanuensis, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 30 22

Anne.Granberg@uib.no

Mette Kristine Hansens bilde

Mette Kristine Hansen

Førsteamanuensis, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 87 61

Mette.Hansen@uib.no

Hans Marius Hansteens bilde

Hans Marius Hansteen

Førstelektor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 30 17
 • +47 994 99 039

Hans.Hansteen@uib.no

Ole Hjortlands bilde

Ole Hjortland

Førsteamanuensis, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 23 87
 • +47 950 56 082

Ole.Hjortland@uib.no

Claus Huitfeldts bilde

Claus Huitfeldt

Førsteamanuensis, Prodekan for utdanning og internasjonalisering

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 30 13

Claus.Huitfeldt@uib.no

Kjell S. Johannessens bilde

Kjell S. Johannessen

Professor emeritus

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 23 86
 • +47 00 00 00 00

Kjell.Johannessen@uib.no

Ragnhild Iveranna Hogstad Jordahls bilde

Ragnhild Iveranna Hogstad Jordahl

Stipendiat, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 991 60 907

Ragnhild.Jordahl@uib.no

Gunnar Karlsens bilde

Gunnar Karlsen

Førsteamanuensis, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 23 91
 • +47 995 89 608

Gunnar.Karlsen@uib.no

Franz Knappiks bilde

Franz Knappik

Førsteamanuensis

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 47 29

Franz.Knappik@uib.no

Ole Koksviks bilde

Ole Koksvik

Forsker, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 25 81

Ole.Koksvik@uib.no

Eivind Kolflaaths bilde

Eivind Kolflaath

Professor, filosofi og rettsvitenskap

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 952 21 838

Eivind.Kolflaath@uib.no

Heinz Wilhelm Krügers bilde

Heinz Wilhelm Krüger

Forsker

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 25 68

Heinz.Kruger@uni.no

Ivar Russøy Labukts bilde

Ivar Russøy Labukt

Førsteamanuensis II, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 24 82

Ivar.Labukt@uib.no

Svein Magnus Larsens bilde

Svein Magnus Larsen

Universitetslektor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 32 73

Svein-Magnus.N.Larsen@uib.no

Trygve Laviks bilde

Trygve Lavik

Førsteamanuensis, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 30 18

Trygve.Lavik@uib.no

Anita Leirfalls bilde

Anita Leirfall

Førsteamanuensis, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 89 81
 • +47 951 71 104

Anita.Leirfall@uib.no

Reidar K Lies bilde

Reidar K Lie

Instituttleder, Filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 94 37
 • +47 950 03 078

Reidar.Lie@uib.no

Ingrid Kilskar Næsss bilde

Ingrid Kilskar Næss

Universitetslektor, Språk og kommunikasjon

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ingrid.Nass@uib.no

Morten Nag Opsals bilde

Morten Nag Opsal

Stipendiat, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 89 83

Morten.Opsal@uib.no

Jørgen Pedersens bilde

Jørgen Pedersen

Postdoktor, Filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 83 85

Jorgen.Pedersen@uib.no

Helge Pettersens bilde

Helge Pettersen

Førstelektor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 31 46

Helge.Pettersen@uib.no

Knut Olof Gunnar Petterssons bilde

Knut Olof Gunnar Pettersson

Postdoktor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Olof.Pettersson@uib.no

Alois Pichlers bilde

Alois Pichler

Professor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 94 74

Alois.Pichler@uib.no

Anders Reiersgaards bilde

Anders Reiersgaard

Universitetslektor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 87 59

Anders.Reiersgaard@uib.no

Tore Ringheims bilde

Tore Ringheim

Universitetslektor

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 971 41 014

Tore.Ringheim@uib.no

Konrad Rokstads bilde

Konrad Rokstad

Professor emeritus, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Konrad.Rokstad@uib.no

Arne Magnar Ryggs bilde

Arne Magnar Rygg

Universitetslektor

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 936 41 294

Arne.Rygg@uib.no

Gro Rørstadbottens bilde

Gro Rørstadbotten

Universitetslektor, filosofi, retorikk

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 25 09
 • +47 412 64 842

Gro.Rorstadbotten@uib.no

Kristin Sampsons bilde

Kristin Sampson

Førsteamanuensis, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 88 20

Kristin.Sampson@uib.no

Johannes Servans bilde

Johannes Servan

Stipendiat, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 89 60

Johannes.Servan@uib.no

Sveinung Sundfør Sivertsens bilde

Sveinung Sundfør Sivertsen

Stipendiat, Filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 29 76

Sveinung.Sivertsen@uib.no

Ole Martin Skilleåss bilde

Ole Martin Skilleås

Professor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 32 77

Ole.Skilleas@uib.no

Kjetil Mangset Skjerves bilde

Kjetil Mangset Skjerve

Førsteamanuensis

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 98 48

Kjetil.Skjerve@uib.no

Oddvar Storebøs bilde

Oddvar Storebø

Universitetslektor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 30 16

Oddvar.Storebo@uib.no

Lars Fredrik Svendsens bilde

Lars Fredrik Svendsen

Professor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 24 12
 • +47 906 37 206

Lars.Svendsen@uib.no

Simo Sääteläs bilde

Simo Säätelä

Professor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 31 25

Simo.Saatela@uib.no

Sindre Olaussen Søderstrøms bilde

Sindre Olaussen Søderstrøm

Stipendiat, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 86 91

Sindre.Soderstrom@uib.no

Richard Arnljot Sørlis bilde

Richard Arnljot Sørli

Førsteamanuensis, Filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 89 49

Richard.Sorli@uib.no

Vibeke Andrea Tellmanns bilde

Vibeke Andrea Tellmann

Universitetslektor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 30 14

Vibeke.Tellmann@uib.no

Martha Thuness bilde

Martha Thunes

Førsteamanuensis, allmenn lingvistikk, datalingvistikk

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 33 09

Martha.Thunes@uib.no

Jesse Tomaltys bilde

Jesse Tomalty

Førsteamanuensis

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 28 24

Jesse.Tomalty@uib.no

Arild Utakers bilde

Arild Utaker

Professor emeritus, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Arild.Utaker@uib.no

Knut Venneslans bilde

Knut Venneslan

Professor emeritus

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 24 58

Knut.Venneslan@uib.no

Øyunn Vikens bilde

Øyunn Viken

Universitetslektor, litteraturvitenskap

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 29 56
 • +47 412 06 857

Oyunn.Viken@uib.no

David G. C. Vogts bilde

David G. C. Vogt

Stipendiat, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 997 16 681

David.Vogt@uib.no

Jan Mogens Vårdals bilde

Jan Mogens Vårdal

Universitetslektor, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 32 73

Jan.Vardal@uib.no

Marianne Frøystad Walderhaugs bilde

Marianne Frøystad Walderhaug

Stipendiat, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 25 67

Marianne.Walderhaug@uib.no

Mark Youngs bilde

Mark Young

Stipendiat, filosofi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 • +47 55 58 32 74

Mark.Young@uib.no