Hjem

Ansattsider

Nye meldinger for ansatte

Generelt
Stenging av parkeringsplasser ved Årstadveien 21 fra 18. oktober. Gjenstående plasser kan bare disponeres av Årstad tannklinikk.
5 dager siden
Generelt
New application period for the cottages at Ustaoset winter 2018, from 31 December 2017 until 01. April 2018. www.uib.no/en/foremployees/111292/new-application-period-cottages-ustaoset-winter-2018
1 uke siden
Generelt
Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset vinteren 2018, perioden 31. desember 2017 - 01.april 2018 www.uib.no/foransatte/111290/ny-søknadsperiode-hyttene-på-ustaoset-vinteren-2018
1 uke siden
Generelt
Kortsenteret flytter til nye lokaler i Studentsenteret mandag 3.juli - tidvis utilgjengelig pga. manglende nettverk etc. denne datoen. www.uib.no/foransatte/109000/kortsenteret-flytter-3juli-begrenset-tilgjengelighet
3 måneder siden
Generelt
Campusbussen avvikler sommerferie f.o.m. 26.juni t.o.m. fredag 4.august www.uib.no/foransatte/108809/campusbussen-og-ferieavvikling-sommeren-2017
4 måneder siden
Generelt
Parkeringsplassene ved Jahnebakken 3 blir midlertidig stengt fredag 16. juni 2017 www.uib.no/foransatte/108796/midlertidig-stenging-av-parkerings-plassene-ved-jahnebakken-3
4 måneder siden
Generelt
HR- avdelingen er stengt 12. og 13. juni grunnet internseminar.
4 måneder siden
Generelt
UiBs CIM-installasjon er flyttet til ny server. Du må ta i bruk følgende url/nettadresse når du skal logge inn i CIM: https://uib-cim.no/
4 måneder siden
Generelt
Survey med fokus på tjenester knyttet til bygg og arealer. Det blir sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte i et utvalg bygg www.uib.no/foransatte/108172/survey-med-fokus-på-tjenester-knyttet-til-bygg-og-arealer
5 måneder siden
Generelt
Fra 22.mai får Campusbussen nytt stoppested ved KMD i Møllendalsveien 61 og noen endringer i rutetider. uib.no/foransatte/107953/campusbussen-nytt-stoppested-og-endring-i-rute
5 måneder siden

Sider