Hjem

Ansattsider

Nye meldinger for ansatte

Generelt
Ny søknadsperiode for hyttene våren 2018, i perioden 03.04.18-24.06.18. www.uib.no/foransatte/113701/ny-søknadsperiode-hyttene-våren-2018
2 uker siden
Generelt
UiBs elektroniske julekort er dessverre ikke tilgjengelig i år. Trykte julekort kan bestilles hos Kommunikasjonsavdelingen. https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=157
1 måned siden
Generelt
Stenging av parkeringsplassene ved Årstadveien 21 www.uib.no/foransatte/17314/parkering
2 måneder siden
Generelt
Stenging av parkeringsplasser ved Årstadveien 21 fra 18. oktober. Gjenstående plasser kan bare disponeres av Årstad tannklinikk.
3 måneder siden
Generelt
Campusbussen avvikler sommerferie f.o.m. 26.juni t.o.m. fredag 4.august www.uib.no/foransatte/108809/campusbussen-og-ferieavvikling-sommeren-2017
7 måneder siden
Generelt
Parkeringsplassene ved Jahnebakken 3 blir midlertidig stengt fredag 16. juni 2017 www.uib.no/foransatte/108796/midlertidig-stenging-av-parkerings-plassene-ved-jahnebakken-3
7 måneder siden
Generelt
HR- avdelingen er stengt 12. og 13. juni grunnet internseminar.
7 måneder siden
Generelt
UiBs CIM-installasjon er flyttet til ny server. Du må ta i bruk følgende url/nettadresse når du skal logge inn i CIM: https://uib-cim.no/
7 måneder siden
Generelt
Survey med fokus på tjenester knyttet til bygg og arealer. Det blir sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte i et utvalg bygg www.uib.no/foransatte/108172/survey-med-fokus-på-tjenester-knyttet-til-bygg-og-arealer
8 måneder siden
Generelt
Fra 22.mai får Campusbussen nytt stoppested ved KMD i Møllendalsveien 61 og noen endringer i rutetider. uib.no/foransatte/107953/campusbussen-nytt-stoppested-og-endring-i-rute
8 måneder siden

Sider