Hjem
Click

Ansattsider

Nye meldinger for ansatte

Generelt
Kortsenteret flytter til nye lokaler i Studentsenteret mandag 3.juli - tidvis utilgjengelig pga. manglende nettverk etc. denne datoen. https://w3.uib.no/nb/foransatte/109000/kortsenteret-flytter-3juli-begrenset-tilgjengelighet
4 timer siden
Generelt
Campusbussen avvikler sommerferie f.o.m. 26.juni t.o.m. fredag 4.august www.uib.no/foransatte/108809/campusbussen-og-ferieavvikling-sommeren-2017
1 uke siden
Generelt
Parkeringsplassene ved Jahnebakken 3 blir midlertidig stengt fredag 16. juni 2017 www.uib.no/foransatte/108796/midlertidig-stenging-av-parkerings-plassene-ved-jahnebakken-3
1 uke siden
Generelt
HR- avdelingen er stengt 12. og 13. juni grunnet internseminar.
2 uker siden
Generelt
UiBs CIM-installasjon er flyttet til ny server. Du må ta i bruk følgende url/nettadresse når du skal logge inn i CIM: https://uib-cim.no/
3 uker siden
Generelt
Survey med fokus på tjenester knyttet til bygg og arealer. Det blir sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte i et utvalg bygg www.uib.no/foransatte/108172/survey-med-fokus-på-tjenester-knyttet-til-bygg-og-arealer
1 måned siden
Generelt
Fra 22.mai får Campusbussen nytt stoppested ved KMD i Møllendalsveien 61 og noen endringer i rutetider. uib.no/foransatte/107953/campusbussen-nytt-stoppested-og-endring-i-rute
1 måned siden
Generelt
Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken i Utne- høsten 2017 www.uib.no/foransatte/107863/ny-søknadsperiode-hyttene-på-ustaoset-og-tingviken-i-utne-høsten-2017
1 måned siden
Generelt
Kortsenteret vil være stengt torsdag 11.mai p.g.a. HMS-arrangement. Fint om planlagte aktiviteter sendes oss i forkant av denne dagen.
1 måned siden
Generelt
Nå kan du bruke Issuetracker når du vil ha hjelp eller veiledning fra Kommunikasjonsavdelingen. www.uib.no/foransatte/107409/kontakt-kommunikasjonsavdelingen
1 måned siden

Sider