Hjem

Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Brukerne har tatt tempen på sentraladministrasjonen
Siden 2016 har UiB styrt etter en strategi der hav, liv og samfunn har vært både stikkord og bærebjelker. Når virkemidlene i strategien nå skal justeres, blir studentenes og de ansattes innspill viktige, sier prorektor Margareth Hagen.
700 forskings- og undervisningsårsverk ved UiB arbeider med forsking innan universitetet sine tre satsingsområde. Det kjem fram i årsrapporten for 2017. I tillegg var nytt fakultet, klyngesatsing, «plastkval» og museumstjuveri mellom dei viktigaste stikkorda for universitetsåret 2017.
UiB Videre har utviklet et nytt e-læringskurs for ansatte ved UiB som vil lære mer om nettundervisning og bruk av digitale verktøy.
Viserektor Oddrun Samdal er valgt som leder for strategiske utvalg for utdanning (UHR-Utdanning) i det nye Universitets- og høgskolerådet (UHR).
Rektor Dag Rune Olsen lova å gjere UiB klimanøytralt innan 2030.
I går ble prosjektgruppens innstilling knyttet til ombyggingen av Nygårdsgaten 5 klar til å sendes over til videre behandling i styringsgruppen. Styringsgruppen har møte i neste uke, og det er forventning til at også styringsgruppen behandler denne saken i sitt møte 14.02.18. Videre saksgang blir orientering til forhandlingsutvalget og IDU, før saken oversendes universitetsdirektøren for endelig... Les mer
Studentene mener de blir godt rustet for relevante jobber gjennom studiene ved UiB. I studiebarometeret for 2017 svarer nesten 80 prosent at de opplever studiene som relevante for arbeidslivet. 
Mange er nysgjerrige på hvordan de forskjellige gruppene i prosjektorganisasjonen arbeider, og her gir vi et lite innblikk i hvordan ressursgruppen jobber.
I 2018 vil velkomstseremonien arrangeres mandag 13. august kl. 14. Det er en dag tidligere enn i 2017.
500 engasjerte UiB ansatte var torsdag 1.februar samlet i auditorium 1, på Dragefjellet for å få et innblikk i Office 365. Kurset ga en kort innføring i hva skyen er, og hvilke tjenester som UiB tilbyr.
Prosjekta får kvar mellom 15 og 25 millionar kroner over fire til fem år. Toppforsk-midla skal bidra til å gjere forskingsmiljøa internasjonalt leiande.
Digital kultur, arkeologi, filosofi og vitenskapsteori vil få nye internasjonale forskere til sine fagmiljø, finansiert av EU. Fagmiljøene ved Det humanistiske fakultet har fått fem av sju nye stipender til UiB i den rekordstore tildelingen fra Marie Curie-programmet.
I disse dager får alle vitenskapelig ansatte på UiB en spørreundersøkelse i innboksen sin. Undersøkelsen er en del av EU-sertifiseringsprogrammet Charter & Code, som skal sette en europeisk standard for forskeres arbeidsvilkår. Undersøkelsen sendes til alle forskere i vitenskapelige stillingskategorier ved UiB.
Forskere i Bergen har muligheten til å søke om flere millioner i støtte fra Norges Forskningsråd for forskningsprosjekter som har et kommersielt potensial. Optimaliseringsmidler er en gylden mulighet til å få gjennomføre uttesting, oppskalering, videreføring eller videreutvikling av ditt forskningsprosjekt innenfor bioteknologi og marin bioprospektering.
Nå finner studenter og ansatte informasjon om seksuell trakassering på Sikresiden.
Universitetet i Bergen etablerer et nytt senter for å styrke forskning og rådgivning til norske myndigheter og internasjonale organer knyttet til bærekraftig hav.
Prosjektet; NG5 er nå inne i en fase der ressursgruppen innhenter informasjon.

Sider