Hjem

Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Studenter og ansatte har gitt innspill på hvordan de opplever UiBs kanaler og tjenester. Nå startes prosjekter som skal imøtekomme behovene.
BOTT-konferansen: Digitale Sammen gikk av stabelen 15. mars. Konferansen ble holdt i fire forskjellige byer, men med et felles program og innslag fra alle universitetene. Totalt var det ca 400 deltakere tilstede fra UiB, UiO, UiT og NTNU.
Mandag 19. mars skal representanter fra ressursgruppen ha møte med alle fakultetene for å få innblikk og innspill til hvordan vi kan utvikle bedre kvalitet på tjenestene i sentraladministrasjon.
Campusbussen går ikke i påskeuken og transportoppdrag blir ikke utført. Postlevering, begrenset åpningstid onsdag 28. mars.
UiB var av de berørte under strømbruddet som rammet halve Bergen sentrum fredag. Store deler av IT-systemet var nede i en kortere periode, men de fleste tjenester var i drift igjen innen fredag ettermiddag.
Holbergprisen 2018 tildeles den amerikanske jusprofessoren Cass Sunstein for hans banebrytende arbeid innen rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Statsviteren Francesca R. Jensenius får Nils Klim-prisen for sin fremragende forskning på valg, utvikling, og likestillingsspørsmål i India og andre land.
Mer enn 80 ansatte fra sentraladministrasjonen møtte opp på informasjonsmøtet i Egget i går. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm fortalte at arbeidet som omhandler administrasjonens oppgaver vil kunne fortsette også til høsten, etter at rapport med anbefalinger er levert i juni.
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm innleiar på i informasjonsmøte i aulaen torsdag 8. mars.
Universitetsdirektøren har fått oversendt styringsgruppen anbefaling om at hele bygget bør rehabiliteres under ett, og at det skaffes til veie erstatningslokaler til ansatte som må flytte ut av Nygårdsgaten 5 i ombyggingsperioden.
Brukerne har tatt tempen på sentraladministrasjonen
Siden 2016 har UiB styrt etter en strategi der hav, liv og samfunn har vært både stikkord og bærebjelker. Når virkemidlene i strategien nå skal justeres, blir studentenes og de ansattes innspill viktige, sier prorektor Margareth Hagen.
700 forskings- og undervisningsårsverk ved UiB arbeider med forsking innan universitetet sine tre satsingsområde. Det kjem fram i årsrapporten for 2017. I tillegg var nytt fakultet, klyngesatsing, «plastkval» og museumstjuveri mellom dei viktigaste stikkorda for universitetsåret 2017.
UiB Videre har utviklet et nytt e-læringskurs for ansatte ved UiB som vil lære mer om nettundervisning og bruk av digitale verktøy.
Viserektor Oddrun Samdal er valgt som leder for strategiske utvalg for utdanning (UHR-Utdanning) i det nye Universitets- og høgskolerådet (UHR).
Rektor Dag Rune Olsen lova å gjere UiB klimanøytralt innan 2030.
I går ble prosjektgruppens innstilling knyttet til ombyggingen av Nygårdsgaten 5 klar til å sendes over til videre behandling i styringsgruppen. Styringsgruppen har møte i neste uke, og det er forventning til at også styringsgruppen behandler denne saken i sitt møte 14.02.18. Videre saksgang blir orientering til forhandlingsutvalget og IDU, før saken oversendes universitetsdirektøren for endelig... Les mer
Studentene mener de blir godt rustet for relevante jobber gjennom studiene ved UiB. I studiebarometeret for 2017 svarer nesten 80 prosent at de opplever studiene som relevante for arbeidslivet. 
Mange er nysgjerrige på hvordan de forskjellige gruppene i prosjektorganisasjonen arbeider, og her gir vi et lite innblikk i hvordan ressursgruppen jobber.

Sider