Hjem

Forskning

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Universitetet i Bergen er i dag partner i tre Sentre for forskningsdrevet innovasjon.

SFI-ordningen fra Norges forskningsråd har som mål å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

SFI-ordningen utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Universitetet i Bergen er partner i tre Sentre for forskningsdrevet innovasjon: CtrlAQUA - Senter for forskningsdrevet innovasjon innen lukket akvakulturSea Lice Research Centre (SLRC) og Senter for miljøvenlig fangst (CRISP)

SFI-perioden for Michelsensenteret for industriell målevitenskap og teknologi gikk ut i 2015.