Hjem
Click

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

BBB

Kontakt institutt

Instituttleder: Helge Nordby
Stedfortreder: Robert Murison
Administrasjonssjef: Hege Folkedal
E-post:post@psybp.uib.no

Jonas Liesvei 91, BB-bygget, 5009 Bergen
Telefon: +47 55 58 62 78

Studieveileder logopedi: Olga Frøyland,
(55 58 91 94) Studieseksjonen, Det psykologiske fakultet
Informasjonssenteret (studiesaker ved Det psykologiske fakultet)

Ekspedisjon poliklinikk: Siv Marian Lind 
(telefon 08.00 - 14.00: 55 58 62 00)

FORSKNING | PSYKOLOGI

Utvikler ny teknologi for å måle hjerneaktivitet

I sitt nye EU-støttede prosjekt vil hjerneforsker Kenneth Hugdahl bruke og utvikle ny teknologi som kan hjelpe pasienter som har stemmer i hodet. Forskningen kan representere et paradigmeskifte i behandlingen av pasienter med schizofreni.

Universitetsliv

Musikalsk hjerneforsker til UiB

Den tyske hjerneforskeren Stefan Koelsch er ansatt ved Universitetet i Bergen. Her skal han fortsette utforskingen sin av musikkens innvirkning på hjerne og kropp.

FORSKNING | ERC ADVANCED GRANT

Kenneth Hugdahl får toppstipend for andre gang

Psykologiprofessor Kenneth Hugdahl mottar Advanced Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC) for andre gang. Han og Nobelprisvinner Edvard Moser er de eneste forskerne i Norge som har mottatt dette toppstipendet to ganger.

Undersøkelse

Ser du virkelig rødt når du er sint?

Noen forbinder rødt med sinne, andre tenker på kjærlighet. Nå kan du delta i internasjonal forskning om farger og følelser.

 

 

BFS tildeling til førsteamanuensis Marco Hirnstein

Ny behandling for schizofrene

Førsteamanuensis Marco Andre Hirnstein ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi blir tildelt 9,95 millioner kroner fra BFS. Han etablerer et prosjekt som undersøker om stimulering av hjernen kan redusere hørselshallusinasjoner hos pasienter med schizofreni. Slike hallusinasjoner blir vanligvis behandlet med medisiner, som i visse tilfeller kan være uten effekt og gi sterke bivirkninger.  

– Hjernestimuleringen vi skal se nærmere på er smertefri, krever ikke bedøvelse og har ingen kjente bivirkninger, sier Hirnstein.

Millionstipendet legger grunnlaget for å skape et forskningsteam, noe som er nødvendig for å gjennomføre et så komplekst prosjekt.

– Ikke minst gjør stipendet at jeg kan fortsette å bo i Bergen, noe som er helt fantastisk, sier Hirnstein.