Hjem
Click

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

BBB

Kontakt institutt

Instituttleder: Professor Robert Murison
Stedfortreder: Professor Helge Nordby
Administrasjonssjef: Hege Folkedal
E-post:post@psybp.uib.no

Jonas Liesvei 91, BB-bygget, 5009 Bergen
Telefon: +47 55 58 62 78

Studiespørsmål:

Informasjonssenteret (studiesaker ved Det psykologiske fakultet), E-postadresse: studieveileder.psyfa@uib.no

Ekspedisjon poliklinikk: Jeanette Lidal 
(telefon 08.00 - 14.00: 55 58 62 00)

Sommerskole

Døgnrytmer og søvn

Mennesker bruker omtrent en tredjedel av livet sitt på å sove. Formålet ...

Nyheter

May-Britt Moser blir æresdoktor ved UiB

- Eg har aldri vorte utnemnd til æresdoktor før, så dette er veldig spesielt, seier professor May-Britt Moser.

Forskning / Film

Hearing voices

See the new film about the ERC Advanced Grant research project VOICES/prof. Kenneth Hugdahl, about auditory hallucinations, produced by the University of Bergen. The film shows how a research project develops from its initiation and start to the final results and new research questions

FORSKNING | ERC ADVANCED GRANT

Kenneth Hugdahl får toppstipend for andre gang

Psykologiprofessor Kenneth Hugdahl mottar Advanced Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC) for andre gang. Han og Nobelprisvinner Edvard Moser er de eneste forskerne i Norge som har mottatt dette toppstipendet to ganger.

FORSKNING | PSYKOLOGI

Utvikler ny teknologi for å måle hjerneaktivitet

I sitt nye EU-støttede prosjekt vil hjerneforsker Kenneth Hugdahl bruke og utvikle ny teknologi som kan hjelpe pasienter som har stemmer i hodet. Forskningen kan representere et paradigmeskifte i behandlingen av pasienter med schizofreni.

 

 

BFS tildeling til førsteamanuensis Marco Hirnstein

Ny behandling for schizofrene

Førsteamanuensis Marco Andre Hirnstein ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi blir tildelt 9,95 millioner kroner fra BFS. Han etablerer et prosjekt som undersøker om stimulering av hjernen kan redusere hørselshallusinasjoner hos pasienter med schizofreni. Slike hallusinasjoner blir vanligvis behandlet med medisiner, som i visse tilfeller kan være uten effekt og gi sterke bivirkninger.  

– Hjernestimuleringen vi skal se nærmere på er smertefri, krever ikke bedøvelse og har ingen kjente bivirkninger, sier Hirnstein.

Millionstipendet legger grunnlaget for å skape et forskningsteam, noe som er nødvendig for å gjennomføre et så komplekst prosjekt.

– Ikke minst gjør stipendet at jeg kan fortsette å bo i Bergen, noe som er helt fantastisk, sier Hirnstein.