Hjem

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

BBB

Kontakt institutt

Instituttleder: Professor Robert Murison
Stedfortreder: Professor Arve Egil Asbjørnsen
Administrasjonssjef: Hege Folkedal

E-post: post@psybp.uib.no

Jonas Liesvei 91, BB-bygget, 5009 Bergen
Telefon: +47 55 58 62 78

Nevropsykologisk undervisningsklinikk: Telefontid 08:00-14:00, tlf 55 58 62 00 / 97 55 71 04.

Studiespørsmål: Informasjonssenteret (studiesaker ved Det psykologiske fakultet), telefonnr.: 55 58 27 10, E-postadresse: studieveileder.psyfa@uib.no

FRIPRO-TOPPFORSK

Toppforsk-midler til Karsten Specht

Karsten Specht ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi er en av tre forskere ved UiB som får millioner til sitt nye forskningsprosjekt. Han vil finne ut hvorfor noen forskningsresultater er så vanskelig å gjenskape.
Heder og ære

Hedret i Scandinavian Journal of Psychology

Scandinavian Journal of Psychology med spesialutgave som heder til Professor Kenneth Hugdahl

Aktuell forskning

Kan rytmisk musikk endre hjernen hos en med Parkinsons?

Ph.d. kandidat Kjetil Vikene håper at resultater fra dagens prosjekter i neste omgang kan danne grunnlag for en mer presis forståelse av hvilke typer rytmikk som vil fungere best i en terapisituasjon. Det vil si, hvilken musikk som er best for hjernen.
Forskning Psykologi

Små elektriske støt kan gi friskere hjerne

Den kontroversielle elektrosjokk-behandlingen er blitt byttet ut med små elektriske impulser til hjernen. Det kan hjelpe pasienter med depresjon, slag og hjernesvulst.

Ny publikasjon

Simulert nattskift påvirker proteinsyntesen i hjernen

Ny publikasjon fra Bergen Stress and Sleep Group.

BFS tildeling til førsteamanuensis Marco Hirnstein

Ny behandling for schizofrene

Førsteamanuensis Marco Andre Hirnstein ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi blir tildelt 9,95 millioner kroner fra BFS. Han etablerer et prosjekt som undersøker om stimulering av hjernen kan redusere hørselshallusinasjoner hos pasienter med schizofreni. Slike hallusinasjoner blir vanligvis behandlet med medisiner, som i visse tilfeller kan være uten effekt og gi sterke bivirkninger.  

– Hjernestimuleringen vi skal se nærmere på er smertefri, krever ikke bedøvelse og har ingen kjente bivirkninger, sier Hirnstein.

Millionstipendet legger grunnlaget for å skape et forskningsteam, noe som er nødvendig for å gjennomføre et så komplekst prosjekt.

– Ikke minst gjør stipendet at jeg kan fortsette å bo i Bergen, noe som er helt fantastisk, sier Hirnstein.