BBB

Kontakt institutt

Instituttleder: Helge Nordby
Stedfortreder: Robert Murison
Administrasjonssjef: Bjørg Kocbach
E-post:post@psybp.uib.no

Jonas Liesvei 91, BB-bygget, 5009 Bergen
Telefon: +47 55 58 62 78

Studieveileder logopedi
: Olga Frøyland,
(55 58 91 94) Studieseksjonen, Det psykologiske fakultet
Informasjonssenteret (studiesaker ved Det psykologiske fakultet)

Ekspedisjon poliklinikk: Siv Marian Lind 
(telefon 08.00 - 14.00: 55 58 62 00)