Hjem
Click

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

BBB

Kontakt institutt

Instituttleder: Helge Nordby
Stedfortreder: Robert Murison
Administrasjonssjef: Hege Folkedal
E-post:post@psybp.uib.no

Jonas Liesvei 91, BB-bygget, 5009 Bergen
Telefon: +47 55 58 62 78

Studieveileder logopedi
: Olga Frøyland,
(55 58 91 94) Studieseksjonen, Det psykologiske fakultet
Informasjonssenteret (studiesaker ved Det psykologiske fakultet)

Ekspedisjon poliklinikk: Siv Marian Lind 
(telefon 08.00 - 14.00: 55 58 62 00)

INNOVASJON

Fra forskning til eksportsuksess

NordicNeuroLab a/s har utspring fra hjerneforskningen ved Bergen fMRI Group. Bedriften er nå en norsk eksportsuksess.

Universitetsliv

Musikalsk hjerneforsker til UiB

Den tyske hjerneforskeren Stefan Koelsch er ansatt ved Universitetet i Bergen. Her skal han fortsette utforskingen sin av musikkens innvirkning på hjerne og kropp.

Forsking

Psykologiprofessor i verdsklasse får tilbod om UiB-jobb

Ein hjerneforskar i elitedivisjonen er foreslått rekruttert til UiB og Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Professor Stefan Koelsch skal samarbeida tett med dei beste hjerneforskarane i Noreg.

SISTE NYTT

 

BFS tildeling til førsteamanuensis Marco Hirnstein

Ny behandling for schizofrene

Førsteamanuensis Marco Andre Hirnstein ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi blir tildelt 9,95 millioner kroner fra BFS. Han etablerer et prosjekt som undersøker om stimulering av hjernen kan redusere hørselshallusinasjoner hos pasienter med schizofreni. Slike hallusinasjoner blir vanligvis behandlet med medisiner, som i visse tilfeller kan være uten effekt og gi sterke bivirkninger.  

– Hjernestimuleringen vi skal se nærmere på er smertefri, krever ikke bedøvelse og har ingen kjente bivirkninger, sier Hirnstein.

Millionstipendet legger grunnlaget for å skape et forskningsteam, noe som er nødvendig for å gjennomføre et så komplekst prosjekt.

– Ikke minst gjør stipendet at jeg kan fortsette å bo i Bergen, noe som er helt fantastisk, sier Hirnstein.