Hjem

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

BBB

Kontakt institutt

Instituttleder: Professor Robert Murison
Stedfortreder: Professor Helge Nordby
Administrasjonssjef: Hege Folkedal

E-post: post@psybp.uib.no

Jonas Liesvei 91, BB-bygget, 5009 Bergen
Telefon: +47 55 58 62 78

Nevropsykologisk undervisningsklinikk: Telefontid 08:00-14:00, tlf 55 58 62 00 / 97 55 71 04.

Studiespørsmål: Informasjonssenteret (studiesaker ved Det psykologiske fakultet), telefonnr.: 55 58 27 10, E-postadresse: studieveileder.psyfa@uib.no

Forskning Psykologi

Små elektriske støt kan gi friskere hjerne

Den kontroversielle elektrosjokk-behandlingen er blitt byttet ut med små elektriske impulser til hjernen. Det kan hjelpe pasienter med depresjon, slag og hjernesvulst.

Hjernen

Dette er den umulige sykkelen

Psykologiprofessor Kenneth Hugdahl forklarer hva som gjør det så vanskelig å sykle når hjul og styre går motsatt vei.

Nyheter

Bli med i en spørreundersøkelse om spesielle sanseopplevelser

Hører du stemmer eller har oppfatninger som ikke deles av mange andre? Dette er mer vanlig enn mange tror.

Nye instituttledere

Kjenner UiB og kan bidra positivt

Robert Murison blir motivert av nye utfordringer. - Jeg tenker også at min kjennskap til UiB vil bidra positivt til instituttet.

Nyheter

May-Britt Moser blir æresdoktor ved UiB

- Eg har aldri vorte utnemnd til æresdoktor før, så dette er veldig spesielt, seier professor May-Britt Moser.

BFS tildeling til førsteamanuensis Marco Hirnstein

Ny behandling for schizofrene

Førsteamanuensis Marco Andre Hirnstein ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi blir tildelt 9,95 millioner kroner fra BFS. Han etablerer et prosjekt som undersøker om stimulering av hjernen kan redusere hørselshallusinasjoner hos pasienter med schizofreni. Slike hallusinasjoner blir vanligvis behandlet med medisiner, som i visse tilfeller kan være uten effekt og gi sterke bivirkninger.  

– Hjernestimuleringen vi skal se nærmere på er smertefri, krever ikke bedøvelse og har ingen kjente bivirkninger, sier Hirnstein.

Millionstipendet legger grunnlaget for å skape et forskningsteam, noe som er nødvendig for å gjennomføre et så komplekst prosjekt.

– Ikke minst gjør stipendet at jeg kan fortsette å bo i Bergen, noe som er helt fantastisk, sier Hirnstein.