Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskergrupper

SKOK er et tverrfakultært og tverrfaglig forskningssenter som samler rekrutter og forskere fra ulike forskningsområder fra alle fakultetene ved UiB.

Forskergruppen Kjønnsforskningens Grunnlagsproblemer er en gruppe for forskere og stipendiater ved UiB med interesse for kjønn. Alle akademisk ansatte ved Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning (SKOK) deltar i denne forskningsgruppen. I tillegg deltar flere av våre forskere og stipendiater i ulike forskningsgrupper. Blandt annet har PhD-stipendiatene ved SKOK etablert en gruppe for PhD-stipendiater ved UiB som fokuserer på kjønn i sine prosjekter.

Du finner lenke til denne gruppen, samt noen av de andre relaterte gruppene nederst på siden.