Hjem

Utdanning

Årsstudium

Filosofi, årsstudium

  • Lengde1 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Studieplassar10
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønskjer du undervisningskompetanse i eit nytt fag? Kanskje du vil førebu deg til eit nytt studium i utlandet?

Eit årsstudium i filosofi er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole-
eller universitetsnivå tidlegare. Studiet er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng.

Du studerer emne i eldre og nyare filosofi, og emne som gir høve til fordjuping innan særskilde tema. Du får såleis moglegheit til å fordjupe deg i område som du har ei særskild interesse for, til dømes i samband med yrket ditt.

Kva kan du bli

Studievegar

Dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søkje opptak til eit bachelorprogram.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

Oppbygging

Det vanlege er å byrje på årsstudiet i filosofi om våren. Anbefalt progresjon i studiet:

Studentar som er interessert i å byrje årsstudiet om hausten må kontakte instituttet på førehand.

Årsstudium, filosofi (krav 60 SP)
Årsstudium, filosofi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–62
FIL121Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet101–63
FIL124Introduksjon til praktisk filosofi101–63
FIL125Introduksjon til teoretisk filosofi101–62
FIL126Introduksjon til språkfilosofi51–63
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL122Eit filosofisk originalverk frå antikken til opplysningstida51–62
FIL123Eit filosofisk originalverk frå opplysningstida til 1900-talet51–63
LOG110Introduksjon til formallogikk51–62
LOG112Introduksjon til filosofisk logikk51–62
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider
 

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i filosofi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Tilrådde forkunnskapar

Vi rår til at du har tatt ex.phil. før du byrjar på eit årsstudium i filosofi.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Filosofi og idéhistorie

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Søkerkode i Samordna opptak
184366

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10-14)