Hjem
Click

Utdanning

Årsstudium

Årsstudium i filosofi

Introduksjon

Introduksjon

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønskjer du undervisningskompetanse i eit nytt fag? Kanskje du vil førebu deg til eit nytt studium i utlandet?

Eit årsstudium i filosofi er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole-
eller universitetsnivå tidlegare. Studiet er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng.

Du studerer emne i eldre og nyare filosofi, og emne som gir høve til fordjuping innan særskilde tema. Du får såleis moglegheit til å fordjupe deg i område som du har ei særskild interesse for, til dømes i samband med yrket ditt.

Kva kan du bli

Studievegar

Dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søkje opptak til eit bachelorprogram.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

Oppbygging

Det vanlege er å byrje på årsstudiet i filosofi om våren. Anbefalt progresjon i studiet:

Studentar som er interessert i å byrje årsstudiet om hausten må kontakte instituttet på førehand.

Årsstudium, filosofi (krav 60 SP)
Årsstudium, filosofi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–62
FIL121Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet101–63
FIL122Eit filosofisk originalverk frå antikken til opplysningstida51–62
FIL123Eit filosofisk originalverk frå opplysningstida til 1900-talet51–63
FIL124Introduksjon til praktisk filosofi101–63
FIL125Introduksjon til teoretisk filosofi101–62
FIL126Introduksjon til språkfilosofi51–63
LOG110Introduksjon til formallogikk51–62
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider
 

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i filosofi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Tilrådde forkunnskapar

Vi rår til at du har tatt ex.phil. før du byrjar på eit årsstudium i filosofi.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Filosofi og idéhistorie

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Søk her

Søkerkode i Samordna opptak

184366

Kontakt

Meir informasjon

Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10-14)