Hjem
Om UiB
Aarebrotforelesningen

Aarebrotforelesningen

Universitetet i Bergen ønsker å hedre Frank Aarebrot sitt minne og har derfor besluttet å avholde en årlig minneforelesning for Frank Aarebrot. Forelesningen skal i hans ånd være for folk flest.

Illustrasjon for Aarebrotforelesningen

Årlig minneforelesning

Frank Aarebrot var en av vår tids store historiefortellere. Som profilert professor og universitetslærer i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og med sin særegne personlige stil, gav han oss kunnskap, engasjement og forelesninger med en formuleringsevne som få kan gjenskape.

Aarebrot gikk bort i september 2017, og under minneordet ved gravferden annonserte UiB-rektor Dag Rune Olsen at det skulle bli holdt en årlig minneforelesning for Frank Aarebrot.

- Forelesningene skal i hans ånd være for folk flest, sa Olsen. 

Hedrer den muntlige formidlingstradisjonen

Hensikten med forelesningen er å hedre den muntlige formidlingstradisjonen som den engasjerte professor, kommentator, demokratiforsker og statsviter Frank Aarebrot var en så viktig og sterk representant for. 

Hvert år vil en fagperson som har utmerket seg med særlige kvaliteter som foreleser i en muntlig fortellerstil inviteres til å holde forelesningen, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon.

Arrangementet er et samarbeid mellom UiB, familien til Frank Aarebrot og Studentersamfunnet i Bergen.

Første forelesning ble holdt i 2018 av Bernt Hagtvet som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo/Bjørknes Høyskole. Han tok for seg temaet fascisme. Kommer fascismen tilbake? Hva kan vi lære av mellomkrigstidens krise for demokratiene? Er det noe å lære? Forelesningen ble filmet og sendt direkte på NRK2.

Følg Aarebrotforelesningen på Facebook for oppdateringer